Home
 home    fran鏰is    deutsch    english    sitemap    print   
﹖a je Swiss Dial™?
Da li je Swiss Dial za mene?
Cene
Naru鑙te Swiss Dial
Priklju鑕nje i kori规enje
:: Provera mogu鎛osti
:: Naru鑙vanje
:: Inicijalni tro筴ovi
:: Instalacija
:: Telefoniranje
:: Dopuna kredita
:: Kontrola ra鑥na
:: Raskid ugovora
Shop
Kontrola ra鑥na
Reseller
O nama
Kontakt

 

Priklju鑕nje i kori规enje
Home  > Priklju鑕nje i kori规enje

? Kako se uvodi Swiss Dial ?


Uvo餰nje Swiss Dial-a je vrlo jednostavano,
uz Swiss Dial se dobija "full service" - puna podr筴a:

ekipa Swiss Dial-a se brine o svemu !
 


Tok uvo餰nja:
 
1. Provera mogu鎛osti (besplatno)
Provera internet veze, postoje鎒 tehnike i isplativosti uvo餰nja Swiss Dial-a.
Uverite se pre naru鑙vanja!  

>>>  Upitnik "provera mogu鎛osti""

2. Naru鑙vanje
Bez brige i bez rizika
 

>>>  Formular "Naru鑙vanje"

3. Pla鎍nje inicijalnih tro筴ova Swiss Dial-a
Pla鎍nje preko kreditne kartice ili fakture 

>>>  Shop "Uvodjenje"

4. Instalacija Swiss Dial-a i testiranje
Instalacija na licu mesta ili puna podr筴a preko telefona
 


Uvedite Swiss Dial bez brige i bez rizika !

 

? Kako se koristi Swiss Dial ?


Swiss Dial je vrlo jednostavan - svako ga mo緀 koristiti.

Za korisnika je Swiss Dial samo jedan obi鑑n telefon!
 


1. Telefoniranje u ceo svet
Podignite slu筧licu - birajte broj - pricajte !
 
2.

Primanje poziva iz celog sveta
Kad zvoni telefon - podignite slu筧licu - pricajte !
 

3.

Dopuna kredita
Swiss Dial je pre paid sistem.
 

>>>  Shop "Dopuna kredita"

4.

Ra鑥n
Detaljni izve箃aj svakog meseca.


 


Pricajte sa celim svetom - opu箃eno!

 

? Kako mo緀 da se otka緀 Swiss Dial ?

U svakom trenutku mo緀te raskinuti ugovor i prekinuti sa kori规enjem Swiss Dial servisa.

 

1. Raskid ugovora
U svakom trenutku mo緀te raskinuti ugovor. Sav nepotro筫ni kredit Vam se u potpunosti vra鎍. 
 

 

 

Brzi linkovi >>
   Da li je za mene ?
   Cene
   Kori规enje
   Provera ra鑥na
   Shop
 
© 2005, PERSPECTIVES Software Solution GmbH, Zurich, Switzerland          | Kontakt | Opsti uslovi poslovanja